petak, 13. srpnja 2012.

Ruth Barcan- Kulturna anatomija golotinje

Neodjeveno ljudsko tijelo ili ono odjeveno čini se da oduvijek intrigira ljudsku maštu. Potiče nebrojena pitanja koja se odnose na osobne vrijednosti, društveni status, moral, dobar ukus itd. Na svako od tih pitanja moguće je dati u potpunosti različite odgovore. Pritom, njihov sadržaj ovisi o tome koji kut gledišta zauzimamo dok razmatramo značenje golog tijela.

Ruth Barcan radi na Odsjeku za rodne studije na sveučilištu u Sydneyu, a njeno uže područje interesa joj je nagost i nudizam, feministički kulturni studij o tjelesnome, alternativne terapije i praksa new agea te pedagogija. U svojoj knjizi "Golo/nago: Kulturna anatomija" ona zauzima neke od najzanimljivijih perspektiva prilikom analiziranja ljudske golotinje. Rezultat toga je zanimljiva zbirka kulturnih okvira koji su formirali način shvaćanja, procjenjivanja i kontroliranja golotinje. Njezina knjiga pogledu iscrpno izlaže često suprotna tumačenja golotinje koja su uvjetovana društvenim kontekstom. Elementi neprihvatljivog izgleda u jednom društvu postaju elementi prihvatljivog, štoviše poželjnog.

Barcan se u svojem istraživanju dotaknula mišljenja raznolikih društvenih skupina i pojedinaca, koji daju svoj doprinos boljem razumijevanju golotinje. Njegovo dubinsko shvaćanje autorica pruža zahvaljujući korištenju brojnih primjera iz  književnosti, filozofije, religije, prošlosti i sadašnjosti.

Kao primjer suprotnih pogleda na golotinju autorica navodi židovsku i grčku tradiciju. One su kaže "u temelju kršćanske metaforike, izvorište metaforičkog temelja za dvije vrlo široke grupacije simboličkih značenja golotinje: one povezane s prisutnošću (autentičnost, istina, izvor, narav, jednostavnost) i one povezane s odsutnošću (lišavanje, degradacija, ranjivost, izloženost, kazna). Ovi široki obrasci su u interakciji s ambivalencijom glede ljudske prirode: u jednoj varijanti, ogoljela ljudskost smatra se nečim pozitivnim (čisto podrijetlo, čista prisutnost), a u drugoj varijanti nedostatkom nečeg pozitivnog (recimo civilizacije, kulture, božanstva)."

Čini se da je golotinja pojam, pojava i "prirodno stanje" koje je prepuno oštrih opozicija, a kao takav višeznačno određen, ostaje trajnom inspiracijom današnjim i budućim društvima za stvaranje novih i ukidanje, preoblikovanje, nadogradnju ili reinterpretaciju starih značenja koja se za njega vežu.

Nema komentara:

Objavi komentar